15 Yıl Önce 31 Ağustos 1996, Barzani, Saddam Erbil Türkmen katliamı unutulmadı.

By kuzu at 2017-09-23 • 0 collector • 114 pageviews

Irak Türkleri Irak topraklarında tarihinden önceleri yaşayan Türk Sümerler ilk Millet olarak büyük uygarlık medeniyet, devletler kuran bir Millettir. Osmanlı İmparatorluğu döneminden sonra Irak Türkleri 1924, 1946, 1959 ve 1996, 2003 den günümüze kadar süren asimilasyon, yok etme, sinsi politika ve yapılmakta olan soykırım, katliamlara maruz kalmışlardır. Mesut, Saddam tarafından uygulana 31 Ağustos Erbil katliamı katliam Irak Türklerini Erbil şehrinden yok etmek için bu senaryo hazırlanarak üst düzeyde iyice planlanmıştır. Birbirleri geçmeyen, sevmeyen Barzani ve Talabani iki canlılar tam Türklerinin düşmanı olarak aralarında olan ve süren kanlı çatışmalar yıllar boyunca devam etmekle iki taraftan binlerce Kürt hayatını kaybetmiştir. Buna rağmen bizimkiler onları barıştırarak güçlendirmiştir Ve Türklere karşı politika yürüterek Saddam gibi yok etme, asimilasyon politikasını sürdürerek günümüze kadar sürdürmektedirler. Bugün Kerkük Türk şehrini ele almayı düşünen iki parti başkanı önceleri Türk Erbil şehrini ele geçirerek yönetimlerini Erbil Türklerini her türlü, baskı, işkence yaparak acı günleri göstermiştir. KYP Talabani güçleri 1994 yıllarından beri Erbil Türk şehrini kendi güçleri kontrolüne alarak IKDP Barzani güçleriyle çıkar, yer kaynakları petrol, sınır ticareti para konusunda anlaşmayarak savaş çıkarmışlardır. Silahlı çatışmaların sonunda 1995 tarihinde Talabani’nin Erbil’e kontrolü geçlenerek, bu durum IKDP Barzani rahatsız ederek Saddam rejimi ile işbirliği yaparak güçlerini Erbil Türk şehrine yönlendirerek Erbil’i ele geçirdikten sonra Amerika, İsrail birçok devletlerin desteği ile her türlü silahlara sahip olarak Türkiye ile Habur kapısından yararlanarak çok sayıda şerikteler kurarak büyük çıkar elde ederek güçlenerek ve birçok Türkmeneli topraklarının özellikle Kerkük Türk şehrini günümüzde ortaya atarak Kerkük şehrini bir Kürt devletinin başkenti olmasını göstermektedir peşinde olması ve gerçekleşmesi için ön planları çizmektedirler. Ayrıca Türk Devletine düşmanlığını göstererek Terörist PKK hainlere kandıl, Mahmuz ve Irak’ın birçok yerinde onları barındırarak lojistik ve her bir alanda Irak topraklarını PKK Teröristlere kullandırarak yataklık yardım etmektedir. Barzani Erbil şehrini ele geçirmesi tam yeterince gücü olmadan diktatör Saddam rejimi ile gizli anlaşarak 31 Ağustos 1996 tarihinde Irak Türklerine karşı Babası gibi 14 Temmuz Kerkük katliamında gerçek yüzünü ve düşmanlığını belli etmiştir. Ve öte yandan Saddam rejiminden yardım isteyerek Erbil şehrini KYP güçlerinden alarak, 

Babasından oğulla kalan düşmanlığını Türkmen topluluğunu ve Türkmen kuruluşlarınızı yok etmeye karşı sürdürerek 31 Ağustos 1996 tarihinde sabah erkenden Kuş tepe ve Dibege Mahmur etrafında Saddam ile yoğun olarak güçlerini birleştirerek silah patlamaları başlatarak, Saddam’ın tank, zırhlı arabaları ve özel Seray güçleri ar ile Erbil Türkmen şehrini koşarak Talabani güçleri ile çatışma sırasında yüzlerce ölü verdirerek Talabani güçleri şehri bırakmışlardır. Erbil Türkleri bu acı durumu yaşayarak Kürt kıyafetini giyen Saddam güçleri sonradan askeri kıyafetleriyle dolaşmaya başlamışlardır Barzani güçleri birlikte Erbil durumu yakından anlayarak Kerkük katliamının aynısı Erbil Türklerinde korkusu yaşanmıştır. Kerkük katliamında olan metodları kullanılarak Barzani’nin Saddam tarafından verilen önemli Türkmenlerin adları ileri gelen Türk aydınlarının listesi Saddam’ın askerleriyle birlikte Erbil şehrinde Türklerin evleri, işyerlerini aranmaya ve birçok insanları öldürerek tutuklamaya başlanmıştır. Evlerinden, Türkmen, parti kuruluşlarından alınan suçsuz, günahsız, kimsesiz, sahipsiz Türkmenler habersiz olarak tutuklanarak BM İnsan Haklarını tüm örgüt, Kızıl harç, Af örgütlerinin partilerin gözü önünde Türkmenlerin sonu belli olmayarak gizli bir yere götürmuşlardır. Ve birçok sayıda Türkmen evleri yağmalanarak önemli eşyalara el korunmuştur. Irak Ordusu Erbil şehrine girerken birçok Türklere saldırarak büyük sayıda suçsuz Türkleri ve insanları öldürmüşlerdir. Barzani ve İrak İstihbarat Özel ordusuyla birlikte Türkmen Radyo ve Televizyon binasını işgal ederek birçok Türkmen radyo ve Televizyon elemanlarını, akıncıları tutuklayarak şehit etmiştir. 

ayrıca Türkmen Öğrenci ve Türkmen Kadınlar Birlikleri, eğitim müdürlüğünü, Türkmen partilerini ve basın, yayın Enformasyonu yağmalayarak saldırmışlardır. Bunun yanında Irak Türkmen Cephesi ve Türkmen Kuruluşları saldırı sırasında birçok Irak Türkleri 2 Eylül 1996 olayında şehit olarak birçok Türklerde kayıplar olmuşlardır. Şehit olan Irak Türklerinin bir bölümünün adları 1. Aydın Şakir Iraki Kerkük-1936, 1998-idam 

2. Ferhat Kasım Kerküklü Kerkük-1946 

3. Ayad Vahit Sadullah Erbil-1960 

4. Ali Hasan H.Acemoğlu Kerkük-1965,24.07.1997-idam 5. Abdulrahman Ö.Bakkaloğlu Kerkük-1972 6. Ali Yayçılı Kerkük-1971, 24.07.1997-idam 

7. Ahmet Nureddin Kayaçı Kerkük-1976 ,24.07.1997-idam 

8. Memet Reşit Tuzlu Tuzhurmatu-1953 

9. Mikail Şahbaz samet Erbil-1973 

10. Tarık Faık Nureddin Erbil-1970 

11. Sirvan Ahmet Abdulkadir Kerkük-1960 

12. Munin Muhammed Emin Erbil-1947 

13. Halit İbrahim Ahmet Erbil-1945 

14. İbrahim Abdulrahman Erbil-1964 

15. Mazin Faruk Erbil-1968 

16. Necmeddin Nureddin Erbil-1937 

17. Şakir Zeynel Abidin 

18. Neşet Feysal Abdullah Erbil-1960 

19. Şirzat Yusuf Aziz Erbil-1954 

20. Şahin Yunus Mahmut 

21. Hacer Andulgani Şahap Erbil-1972 

22. Halit Abdullah Erbil-1974 

23. Nasret Halil Abdullah Erbil-1977 

24. Yılmaz Halil Muhyeddin Kerkük-1969 

25. Ayad Ahmet Kerkük-1963 

26. Abdulrahman Kaleli Kerkük-1974 

27. Heyar Erbilli Erbil 

28. Abdulmünim Samat Emin Erbil-1947 

29. Şaban Şahbaz Samet Erbil 

30. Şivan Şahbaz Samet Erbil 

31. Ramazan Cemal Kerim Erbil,Ekim1997-idam 

32. Fuat kazım Nazım Ekim1997-idam 

33. Adil Bekir Selim Erbilli Erbil 

34. Şer Bekir Şakir Erbil 

35. Ali A. Abdullah Kerkük-1965 

36. Feyz hadi 

37. Emir Kerim Ali Ekim1997-idam 

Irak Türklerini yok etmeye çalışan güçler 

büyük Kürt grubu olan KDP ve KYB arasında iktidar çekişmesi ve bölmesi sonucu iç savaşa yol açmıştır. Irak Kuzeyı Saddam’ın Amerika ve birçok devletler tarafından güçsüz hala gelmesi nedeniyle bölgede çıkar, bölüşmeyi düşünen iki grubun arasında paylaşılmayan yer altı kaynaklar petrol ve sınır para olayları. Zaho, Duhok ve Erbil il sınırlarına yakın bölge KDP nin yönetiminde olarak Süleymaniye ve Erbil illeri sınır bölgeler KYB yönetimi altındaydı. Nüfusu, Kerkük şehri gibi Türkmen olan Erbil şehri iç savaş nedeniyle bir kaos yaşayarak Türkler yok perişan olmuşlardır. KDP Erbili kontrolü eline alarak KYB ye karşı Irak ordusuyla işbirliği içinde olarak avaşın başlatmıştır. 29–30 Ağustos 1996 tarihinde Erbile giren Barzani ile Irak’ın önemli güçlü ordusu Türkmenlere saldırarak kimi şehit ederek, kimini Saddam’a teslim ederek Bağdat’ta götürmüştür ve İdam olmalarına neden olmuştur. 

O dönemde Saddam’ın saldırı acı, işkencesinden kaçan birçok sayıda Irak Türkleri Erbil şehrinde yaşamaktaydılar. Birçoğu kurum ve kuruluş, daire, karargâh, partilerde çalışmaktaydılar 

iki Kürt grubu arasındaki savaştan yaralan Irak iktidarı İstihbaratı özel güçleri 31 ağustos 1996 tarihinde Türkmen karargâhlarına baskın yapma sonucu sayısı belli olmayan 40 üstünde Türkleri tutuklayarak Bağdat götürüp Abu Garip hapishanesine atarak hepsini birden idam. birçok insan hakları örgütlerine BM, Af Örgütlerine Siyasi Kuruşlara, Avrupa Devletlerine başvurarak yalnız bu kanlı olayı şiddetle kınamışlardır. Tüm girişimlere karşı çok gencecik yaşta olan bir bölüm Erbil Türkleri acımasız idam olmuşlardır. 

toplu mezara konulmuşlardır. 

Günümüze kadar yürekleri yanan yollar bekleyen boğularak 

Gözyaşı içinde Kalan 

yıllardır haberin almayan Anne ve babalar, Bacı, kardeşlerin, eşlerinin, yavruların haklarını kim soracak? kim alacak? İster Saddam’dan ister Mesut Barzani’den 2003 kıyıcı Saddam rejiminin düşmesinden sonra Türk şehitlerinin cenazelerini Ata, ane diyarı ve ana yurtları Erbil’ kavuşarak böylece şehitlerimizin Ruhları şad olarak kendi topraklarında hakları alana kadar rahtça uyuyacaklardır. Erbil Şehrinde başlatılan bu milli Türkmen davası mücadelesi yolunda şehit olan Kerkük, Erbil, Telafer, Tuzhurmatu, Altunköprü, Kifri, Karatepe, Türklerini iç duygumuzda gönlümüzde, varlığımızla yaşayarak bizler şehitlerimizi unutmadığımız gibi, bu milli davayı onlarının vermiş oldukları temiz kanlarıyla sürdüreceğiz. Artık Türk birliğimizi sağlayarak tüm düşmanlara karşı dur demenin vakti geldiğini söylemeliyiz, bu dökülen şehitlerimizin kanlarının hesaplarını düşmanlardan sorarak almalıyız. 

Requires Login

Loading...